• 85 Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 0243 999 6476 - 0977 00 1984

Liên hệ đặt phòng


Hãy gọi điện hoặc gửi yêu cầu của quý khách qua email của chúng tôi dưới đây.

  • 85 Thuốc Bắc - Hoàn Kiếm - Hà Nội ( Phố cổ Hà Nội )
  • 0243 999 6476 - 0243 923 2735 0977 00 1984 - 0947 00 1984
  • contact@sinhcafetourist.com.vn