• 85 Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 0243 999 6476 - 0977 00 1984

Khách Sạn Phố Cổ Hà Nội


The Sinh Tour Hotel

Superior Rooms


Phòng khách sạn

Deluxe Rooms


Phòng khách sạn

Family Rooms


Phòng khách sạn