• 85 Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 0243 999 6476 - 0977 00 1984

KHÁCH SẠN PHỐ CỔ HÀ NỘI

Áp dụng từ 15/5 – 31/12/2020

ROOMS & RATE

Type of RoomSuperior RoomDeluxe RoomFamily Room
1 Người200.000 đ300.000 đN/V
2 Người250.000 đ350.000 đN/V
3 NgườiN/VN/V400.000 đ
4 Người N/VN/V450.000 đ